Vài trò của học máy đối với trẻ em

Vài trò của học máy đối với trẻ em

Điện thoại thông minh đã trở thành một nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hiện đại. Trong đó, mọi người thường sử dụng nhận dạng khuôn mặt để mở khóa điện thoại thông minh của mình. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về cách điện thoại nhận ra khuôn mặt của bạn chưa? Câu trả lời...