Tuần trước, Google đã nâng cấp Gemini Advanced với Gemini 1.5 Pro và bổ sung tính năng upload tài liệu. Phân tích dữ liệu bằng bảng tính cũng đã được giới thiệu và hiện đang được triển khai cho Gemini Advanced.

Ngoài tài liệu văn bản, người đăng ký trả phí giờ đây có thể upload lên các loại file dữ liệu sau trực tiếp từ trình duyệt trên máy tính hoặc qua Google Drive:

  • File dữ liệu dạng bảng: CSV, TSV
  • File bảng tính: XLSX
  • Bảng tính được tạo trong Google Sheets

Upload tài liệu qua ứng dụng di động vẫn không được hỗ trợ. Google lưu ý “có thể upload lên tối đa 10 file cùng một lúc và mỗi file có thể lên tới 100MB”.

Sau khi bảng tính được upload, bạn có thể yêu cầu Gemini Advanced tạo “biểu đồ sẵn sàng cho bài thuyết trình” với khả năng tùy chỉnh (ví dụ, loại biểu đồ và nhãn) cũng như “phóng to để khám phá”. Tính năng này ban đầu được mong đợi trong vài tuần tới.

Xử lý, khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu là một cách hiệu quả để tiết kiệm thời gian và khám phá thông tin chi tiết nhanh hơn.

Điều này kết hợp với khả năng upload lên các file văn bản lớn để tóm tắt, phác thảo và xác định xu hướng. Tất cả điều này được cung cấp bởi cửa sổ ngữ cảnh mở rộng của Gemini 1.5 Pro với 1 triệu token hoặc 1.500 trang. Trong tương lai, người dùng sẽ có thể upload lên một giờ video hoặc một codebase 30.000 dòng.

Tham khảo thêm: