Kỹ năng học tập là những kỹ năng bạn cần để tìm hiểu kiến thức và học hiệu quả – chúng là một bộ kỹ năng sống quan trọng trong cuộc đời của bạn.Những điểm chính về kỹ năng học tập:

  • Bạn sẽ tiếp cận kỹ năng học tập theo cách riêng của bạn để nghiên cứu và học tập theo cách đáp ứng nhu cầu cá nhân của riêng bạn. Khi bạn phát triển các kỹ năng học tập, bạn sẽ khám phá ra những gì phù hợp với bạn và những gì không.
  • Kỹ năng học tập không phải là môn học cụ thể – chúng là chung chung và có thể được sử dụng khi nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực nào. Tất nhiên, bạn sẽ cần phải hiểu các khái niệm, lý thuyết và ý tưởng xung quanh lĩnh vực chủ đề cụ thể của bạn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa việc học của bạn, bạn sẽ muốn phát triển kỹ năng học tập của mình.
  • Bạn cần thực hành và phát triển kỹ năng học tập của bạn.   Điều này sẽ tăng nhận thức của bạn về cách bạn học và bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Khi đã thành thạo, kỹ năng học tập sẽ có ích trong suốt cuộc đời của bạn.
  • Kỹ năng học tập không chỉ dành cho sinh viên.   Kỹ năng học tập có thể chuyển nhượng – bạn sẽ mang chúng theo bạn vượt ra ngoài giáo dục của bạn vào bối cảnh mới. Ví dụ, kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, ưu tiên, học cách phân tích, giải quyết vấn đề và kỷ luật tự giác được yêu cầu để duy trì động lực. Kỹ năng học tập liên quan chặt chẽ đến loại kỹ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm


kỹ năng học tập bao gồm:

  • Tổ chức học tập

Tổ chức là một bước đầu tiên quan trọng để nghiên cứu hiệu quả. gồm các kỹ năng tổ chức cơ bản mà bạn cần xem xét – các nguyên tắc cơ bản như học ở đâu và khi nào và tầm quan trọng của việc phát triển mạng lưới liên hệ có thể giúp bạn khi bạn cần.

  • Tìm thời gian học

Nếu bạn quản lý thời gian của mình không tốt thì bạn sẽ làm việc kém hiệu quả hơn, điều này có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng. Vì vậy hãy sắp xếp thời gian để bạn dành cho học tập vào vấn đề bạn đang cần tìm hiểu.

  • Nguồn thông tin học tập

Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của các tài liệu chính, phụ bạn có thể giải quyết được vấn đề bạn đang gặp khó khăn khi học tập một linh vực nào đó. Nguồn cung cấp thông tin bạn có thể tìm hiểu đó là qua thư viện hoặc trên mạng xã hội.


  • Đọc hiệu quả

Khi học, có khả năng bạn sẽ cần đọc nhiều thông tin – và bạn sẽ muốn sử dụng thời gian này một cách hiệu quả nhất có thể bằng cách phát triển kỹ năng đọc của mình. Khám phá những cách mà bạn có thể tham gia với việc đọc, hình thành liên kết, hiểu ý kiến ​​và đưa ý tưởng và nghiên cứu vào quan điểm.


  • Ghi chép

Học cách ghi chép hiệu quả không chỉ quan trọng để học mà còn trong nhiều tình huống khác, trong công việc và cuộc sống cá nhân của bạn.