Lưu ý

  • OpenAI công bố một chương trình thí điểm trả tiền cho người sáng tạo khi sử dụng GPT.
  • Chương trình này được thiết kế để thưởng cho những người xây dựng vì mức độ phổ biến của GPT của họ.
  • Sáng kiến ​​này nhằm mục đích thúc đẩy một hệ sinh thái mạnh mẽ gồm các ứng dụng GPT sáng tạo.
  • Phản hồi từ những người tham gia sẽ định hình tương lai của việc kiếm tiền từ GPT.
  • Thí điểm hiện chỉ dành riêng cho các nhà xây dựng ở Hoa Kỳ.

OpenAI đã bắt đầu một chương trình mới để trả tiền cho những người tạo ra chatbot dựa trên GPT. Chương trình thử nghiệm này muốn thiết lập một tiêu chuẩn mới về việc trả tiền cho các nhà phát triển dựa trên số lượng sản phẩm sáng tạo của họ được sử dụng.

OpenAI đang làm điều này để khuyến khích những ý tưởng mới trong cộng đồng AI từ đó người dùng có thể kiếm tiền từ GPT. Họ sẽ trả tiền cho những người sáng tạo ở Mỹ khi mọi người sử dụng ứng dụng GPT của họ nhiều hơn. OpenAI muốn phản hồi từ các nhà xây dựng để tạo ra một hệ thống nơi người sáng tạo kiếm tiền khi người dùng thích tác phẩm của họ.

Bằng cách kết nối số tiền mà người sáng tạo kiếm được với số lượng GPT của họ được sử dụng, OpenAI hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều sự sáng tạo và sự tham gia hơn. Họ tin rằng điều này sẽ dẫn đến nhiều đổi mới hơn trong tương lai.

Để tham gia, những người sáng tạo quan tâm có thể cho OpenAI biết. Sau đó, OpenAI sẽ cho họ biết họ có thể kiếm được bao nhiêu và những thỏa thuận nào họ cần ký. Chương trình thử nghiệm này là bước quan trọng đầu tiên trong kế hoạch lớn hơn của OpenAI nhằm cân bằng phần thưởng bằng tiền với công việc sáng tạo của những người xây dựng GPT.

Đọc thêm: