Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy (Machine Learning – ML) thường sử dụng Python, một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt. Python là một công cụ tuyệt vời cho cả người mới sử dụng và chuyên gia xây dựng các chương trình AI vì tính dễ sử dụng và dễ đọc của nó. Các thư viện và khung công tác khổng lồ của Python giúp việc phát triển các thuật toán phức tạp và phân tích các tập dữ liệu lớn trở nên dễ dàng hơn, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến trong không gian AI và ML.

Python là sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng AI và ML vì nó có nhiều khả năng và ưu điểm, bao gồm:

Đơn giản và dễ đọc: Python là một ngôn ngữ dễ hiểu và dễ viết vì cú pháp rõ ràng, đơn giản, bắt chước tiếng Anh tự nhiên. Ngoài ra, Python dành cho Ứng dụng AI và ML sử dụng hình thức thụt lề để sắp xếp mã thay vì dấu ngoặc hoặc dấu chấm phẩy, điều này làm cho mã ít phức tạp và lộn xộn hơn. Các nhà phát triển có thể tập trung vào logic và chức năng của ứng dụng AI và ML của họ thay vì cú pháp và sắc thái ngôn ngữ vì tính dễ sử dụng và dễ đọc của Python.

Khả năng mở rộng và tương thích: Python là ngôn ngữ có thể dễ dàng mở rộng và tương tác với nhiều ngôn ngữ và nền tảng khác nhau, bao gồm C, C++, Java và .NET. Ngoài ra, Python hỗ trợ nhiều mô hình lập trình khác nhau, bao gồm lập trình thủ tục, chức năng và hướng đối tượng, mang lại cho các nhà phát triển sự tự do và nhiều lựa chọn hơn khi nói đến cách họ viết mã. Do tính tương thích và tính linh hoạt của Python, các lập trình viên có thể sử dụng lại mã và thư viện có sẵn cho hệ thống AI và ML, cũng như tận dụng các ưu điểm và khả năng của các ngôn ngữ và nền tảng khác.

Thư viện và khung: Python cung cấp nhiều thư viện và khung cung cấp các mô-đun và chức năng mã được viết sẵn, có thể sử dụng được cho nhiều hoạt động và ứng dụng AI và ML, bao gồm phân tích dữ liệu, lập mô hình, xử lý, trực quan hóa và thao tác.

Dưới đây là các thư viện và framework Python dành cho AI và ML được yêu thích nhất và thường được sử dụng nhất:

NumPy: Thư viện số cung cấp các thao tác nhanh chóng và hiệu quả trên ma trận và mảng đa chiều, rất quan trọng cho việc tính toán và thuật toán trong AI và ML.

SciPy: Thư viện khoa học cung cấp nhiều công cụ và tính năng cho mô phỏng và tính toán kỹ thuật, thống kê và toán học, bao gồm đại số tuyến tính, tối ưu hóa, tích phân, nội suy và xử lý tín hiệu.

Pandas: Thư viện phân tích dữ liệu để xử lý và thao tác các tập dữ liệu lớn và phức tạp, bao gồm khung dữ liệu, chuỗi và bảng dữ liệu, với cấu trúc và hoạt động dữ liệu thân thiện với người dùng và hiệu suất cao.

Matplotlib: Một thư viện để trực quan hóa dữ liệu cung cấp nhiều biểu đồ và sơ đồ khác nhau, bao gồm bản đồ nhiệt, biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn, sơ đồ phân tán và biểu đồ để trình bày và phân tích dữ liệu.

Scikit-learn: Thư viện máy học cung cấp một số triển khai phương pháp và mô hình ML cho các ứng dụng và trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm trích xuất tính năng, giảm kích thước, phân cụm, hồi quy, phân loại và lựa chọn mô hình.

TensorFlow: Một khung dành cho học sâu cung cấp cả API cấp cao và cấp thấp để tạo và đào tạo mạng thần kinh cũng như các mô hình học sâu khác, bao gồm mạng đối thủ tổng quát, mạng thần kinh tích chập và mạng thần kinh tái phát.

PyTorch: Một khung học sâu khác tập trung đáng kể vào autograd, một hệ thống tự động tính toán độ dốc của các tensor được sử dụng trong các phép tính. Nó cung cấp một API năng động và linh hoạt để tạo và đào tạo mạng lưới thần kinh cũng như các mô hình học sâu khác.

Keras: API cấp cao, thân thiện với người dùng cung cấp trình bao bọc cho PyTorch, TensorFlow và các khung học sâu khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và đào tạo các mô hình học sâu một cách nhanh chóng và ít mã.

Các thư viện và khung chỉ dành cho Python này tăng tốc và đơn giản hóa quá trình xây dựng mã cho các ứng dụng AI và ML, đồng thời cải thiện độ chính xác và hiệu suất của ứng dụng.

Trong số các đối thủ cạnh tranh, Python nổi bật và hoạt động tốt hơn Java, JavaScript và C++. Mỗi ngôn ngữ này đều có những ưu điểm và lợi ích riêng, nhưng chúng cũng có những hạn chế và nhược điểm khiến chúng kém linh hoạt và thân thiện với người dùng hơn Python. Bởi vì nó cung cấp cho các lập trình viên các tài nguyên và công cụ họ cần để thiết kế và triển khai các giải pháp AI và ML sáng tạo và chất lượng cao, Python là một lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng AI và ML.