Trong một thế giới tất bật và hối hả, các kỹ năng phù hợp là yếu tố rất quan trọng để đạt được thành công. Mời bạn sở hữu “Báo cáo xu hướng kỹ năng và học tập toàn cầu năm 2024” do Udemy mới phát hành và công bố cuối tháng 5/2024 dài 27 trang bao gồm những thông tin và con số mà bạn không thể bỏ qua.

Khám phá cách AI tạo sinh (GenAI) đang thay đổi nơi làm việc đồng thời mở đường cho nền kinh tế dựa trên kỹ năng. Các nhà lãnh đạo điều hành, đặc biệt là trong lĩnh vực “Học tập & Phát triển”, phải thích ứng với những thay đổi mang tính cách mạng này ngay từ bây giờ để đảm bảo công ty / tổ chức của bạn phát triển mạnh mẽ. Bản báo cáo liên quan tới nhiều lĩnh vực với thông tin chi tiết độc quyền của Udemy về bối cảnh nhân tài đang thay đổi và bao gồm thông tin xu hướng về các kỹ năng quan trọng nhất trong năm tới, dựa trên số lượng ghi danh các khóa học trên Udemy của gần 15.000 công ty đã triển khai cho nhân sự học tập trên nền tảng này.

Nền kinh tế dựa trên kỹ năng

Về cơ bản, Kỹ năng là yếu tố duy nhất có thể xác định liệu một công ty có thể thực thi chiến lược kinh doanh và đạt được các mục tiêu của mình hay không. Nhân viên của bạn có những kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bản thân và doanh nghiệp không? Ngày càng có nhiều công ty bắt đầu hiểu được giá trị của nền kinh tế dựa trên kỹ năng và kết quả là họ đang phát triển để trở thành các tổ chức dựa trên kỹ năng. Câu hỏi ở đây là: Bạn đã sẵn sàng chưa?

Những xu hướng sau đây là cốt lõi cho tương lai của việc làm. Các tổ chức và đội ngũ lãnh đạo của tổ chức cần phải:

1. Hiểu cách khám phá bối cảnh kỹ năng và lý do tại sao việc đánh giá, xác định, phát triển và xác nhận các kỹ năng mà đội nhóm của họ có, không có và cần là điều cần thiết để duy trì tính đổi mới và cạnh tranh.

2. Thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả cách trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI tạo sinh) và tự động hóa đang thay đổi cách chúng ta làm việc cũng như vai trò của chúng trong việc hỗ trợ chuyển sang cách tiếp cận dựa trên kỹ năng.

3. Phát triển đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, những người có thể lãnh đạo thông qua thay đổi và xây dựng khả năng phục hồi trong đội nhóm của họ

Trong Báo cáo Xu hướng kỹ năng và học tập toàn cầu năm 2024 của Udemy, chúng tôi đi sâu vào ba lĩnh vực chính mà các nhà lãnh đạo cần chú trọng và nắm bắt như một phần của chiến lược tại nơi làm việc ở hiện tại và tương lai.

Các báo cáo về kỹ năng kinh doanh

Đối với các kỹ năng kinh doanh, các xu hướng hàng đầu tập trung vào việc tạo ra các quy trình tốt hơn đồng thời cải thiện khả năng cộng tác. Phát triển năng lực lãnh đạo đại diện cho một lĩnh vực quan trọng khác của việc tiếp thu kiến thức. Các nhà lãnh đạo giỏi cần có nhiều kỹ năng khác nhau để gắn kết các nhóm lại với nhau, một phần thông qua việc lập kế hoạch và giao tiếp rõ ràng.

Ban quản lý dự án hỗ trợ công việc đa chức năng phức tạp để các nhóm làm việc phân tán có thể đạt được mục tiêu của mình. Các khuôn khổ như Scrum và Agile nổi bật trong số các kỹ năng được học nhiều nhất, cũng như việc học để đạt được chứng chỉ và xác nhận các kỹ năng trong các lĩnh vực chính này.

Cá nhân hóa là một yếu tố quan trọng trong tương tác của khách hàng và giúp thúc đẩy sự gắn kết và nhận thức về thương hiệu. Trải nghiệm kỹ thuật số là cốt lõi để cá nhân hóa mối quan hệ với khách hàng, giải thích lý do tại sao quảng cáo, truyền thông xã hội và PR là những kỹ năng tiếp thị chứng kiến sự gia tăng trong mức độ sử dụng dịch vụ học tập.

Chi tiết các báo cáo liên quan những lĩnh vực khác mời bạn tham khảo thêm tại đây

Tham khảo thêm: